Leesgroep


Eens in de twee maanden wordt er in de leesgroep een moderne roman besproken.
De bijeenkomsten zijn telkens bij een van de leden thuis.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

 Bijeenkomst Leesgroep NIVON-afdeling Deventer-Zutphen e.o.

 

Woensdagavond 18 februari 2015

Gastvrouw: Titia Scholten te Olst

 

Aanwezig: Marjan Buter, Pim Hillenius, Trudy van der Hoop, Hubert Peters, Titia Scholten, Riëtte Senff, Mia Teunissen, Marianne Velmans (gast)

 

 

Wij bespraken de roman De Virtuoos van Margriet de Moor.

 

Een zeer korte feitelijke samenvatting is de volgende: De virtuoos is een liefdesverhaal dat zich afspeelt in en rondom de koetsen, kerken en afgelegen havens van het achttiende-eeuwse Napels. De Napolitaanse hertogin Carlotta zit in een met kaarsen verlichte loge om zich daar een seizoenlang te laten betoveren door de zingende stem van de mannelijke sopraan Gasparo. Zij is vervuld van een onvervuld verlangen tussen haar en haar man. Zij zoekt een sexuele bevrediging bij verschillende andere mannen. Zij valt op het lichaam en de stem van Gasparo. Zijn deugd schuilt niet in zijn karakter maar in de kunst, zijn virtuositeit. Het verhaal speelt in een omgeving en periode waarin nagedacht en gediscussieerd wordt over de nieuwe tijd en het moderne denken. Maar niets is sterker dan de muziek – of het zou de liefde moeten zijn.

 

Riëtte verzorgde de inleiding over De virtuoos. In de roman worden vele Italiaanse opera’s uit de rococotijd genoemd en vooral door de castraat Gasparo geanalyseerd. Ik belicht een belangrijk motief dat Riëtte noemde: de contrastrijke visies op de operakunst en de zang van de castraat Gasparo in de verschillende culturen in Londen, Parijs en Napels. Londen in de achttiende eeuw toonde een rationele en ironische kijk, Parijs bezat toen een ethische visie en Napels kende in die tijd min of meer god noch gebod. In Napels bestond een wisselende sexuele voorkeur: iedereen deed het met iedereen, zowel mannelijk als vrouwelijk.

 

De daarop volgende bespreking en analyse in de groep verliepen zeer geanimeerd. De meningen over het leesgenot liepen overigens nogal uiteen. Enkelen kwamen er niet doorheen, met de verzuchting over de vele sexscènes: “Het zal wel.” Anderen kregen het wel uitgelezen. Het taalgebruik werd ook nogal wisselend gewaardeerd: van enerzijds mooi literair (met citaten) en goed te lezen tot de meningen dat het moeizaam wegleest of dat het verhaal niet levensecht is en op een kladversie van een onderzoeksproject lijkt. 

 

We kwamen tot de conclusie dat de volgende twee hoofdthema’s in de roman te onderkennen zijn: de liefde voor muziek en voor sex. Hoofdpersonage Carlotta zegt geregeld: “Sex is de kern van de levensvraag.”

 

We bespraken tot slot hoe wij aankeken tegen de verschillende vertelperspectieven. Merendeels is het vertelperspectief vanuit de ik-persoon, maar in het hoofdstuk Intermezzo zien we de alwetende verteller. We bespraken het gebruik van de verleden en de tegenwoordige tijd daarbij met de werking ervan op de lezer. 

 

De volgende keer bespreken wij de roman Dinsdag uit 2012 van Elvis Peeters.

 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 21 april a.s. (aanvang 19.45 uur) bij Trudy en Hubert, Singelstraat 23 te 7411 HP Deventer, 0570-645643.

 

 

De volgende romans zijn in 2014 gelezen en besproken:

 

- Vele hemels boven de zevende, Griet Op de Beeck

- Grote Joseph, Anneloes Timmerije

- Ierse Nachten, Simon Vestdijk

- Verlovingstijd, Maarten 't Hart

- Rituelen, Cees Nooteboom

- De rivier, Jan Brokken

- De overgave, Arthur Japin.Contactpersoon is Hubert Peters: 0570-645643 of peters-oat@xs4all.nl

Ook als je vervoersproblemen hebt, kun je Hubert bellen of mailen.